Ostatní

  • Záložní zdroje na bázi baterií (UPS), na bázi diesel agregátu s automatickým startem
  • Ochrana proti přepětí ve veřejné síti
  • Hromosvod a ochrana proti bleskům
  • Vyhotovení projektové a technické dokumentace
  • Napojení odběrného místa k síti (NN)
  • Vyřízení administrativy s ČEZ/PRE, spojené s připojením odběrného místa k síti (NN)
  • Dodání a montáž svítidel