Flexibilní osvětlení

  • Světelné scény – Stisknutím jednoho tlačítka aktivujete / deaktivujete několik světel současně a navíc můžete zatáhnout třeba rolety. (Viz také Základní vlastnosti a funkce).
  • Stmívání vybraných světel
  • Simulace přítomnosti obyvatel v domě
  • Automatické rozsvěcení/zhasínání průchodem místa s čidlem nebo v určitou hodinu
  • Automatická aktivace denního / nočního osvětlení podle východu a západu slunce